Solceller og smart energistyring i Alimenta

 Fotografi av solceller på taket til Alimenta


Solceller og smart energistyring i Alimenta


Nylig investerte vi i Alimenta i solceller på taket vårt. Av det 7.500 kvm store taket er 3.500 kvm er dekket med solceller. Dette tilsvarer en årlig produksjon på 385.000 kWh. Som følge av dette reduseres vårt CO2-utslipp med 180.000 kg CO2 årlig. Installasjonen av solceller er en del av vår bærekraftstrategi, og et av flere tiltak vi jobber med for en grønnere verdikjede.

Da vårt nybygg på Lindeberg ble oppført ønsket vi også at dette skulle være et bygg for fremtiden, med smart energistyring. Derfor er vi glade for at vi endelig har fått på plass solceller på taket. Dette betyr at vi nå i prinsippet er selvforsynte på strøm. I tillegg kan vi levere den strømmen vi selv ikke bruker på strømnettet, slik at flere kan dra nytte av den strømmen vi produserer her hos oss. Dette er et bidrag til å stabilisere strømnettet, som igjen holder strømprisene stabile.

Hittil er vi svært fornøyde med å få installert solceller, og vi er veldig spente på hvordan det blir nå fremover. Uansett så er vår policy å bidra betydelig i det grønne skifte på alle områder i vår virksomhet og som leverandør, sier Morten Andersen, administrerende direktør i Alimenta.

Et annet eksempel på smart strømstyring i Alimenta er bruk av overskuddsenergi til lading av elbiler. Flere av våre ansatte kjører elektrisk til og fra jobb, og da er det fint å ha mulighet til å lade mens man er på jobb. Med et smart strømstyringssystem sørger vi for at lading gjøres med overskuddsenergi fra produksjonen.