Anders Mikkelsen, nyansatt som kundeansvarlig for danske kunderTettere på de danske kundene

Alimenta har mange store kunder i Danmark som tidligere har hatt kontaktperson i Norge. Nå styrker vi satsingen på det danske markedet, og har ansatt Anders Mikkelsen som kundeansvarlig for Alimentas aktiviteter i Danmark. Dermed har vi mulighet til å være enda tettere på våre danske kunder.

Med lang og bred erfaring fra matvarebransjen er Anders Mikkelsen en faglig sterk og erfaren ressurs for våre danske kunder. Anders har blant annet erfaring med innovasjon, produktutvikling og prosjektledelse, og har jobbet i flere av de store danske virksomhetene i matvarebransjen som Lantmännen Schulstad, Cerealia og Flensted food group. Han har erfaring innen flere produktkategorier, og bidrar med verdifull kunnskap, erfaring og service overfor våre danske kunder.

"At kundene får kompetente svar og opplever kort responstid - det blir mitt hovedfokus som kundeansvarlig i Danmark".

Anders Mikkelsen, Kundeansvarlig Alimenta Danmark


Tilgang til en unik utviklingsavdeling

Alimentas hovedkontor i Norge huser en unik utviklingsavdeling, som kommer alle våre kunder til gode. Her utvikles produkter basert på kundens og markedets ønsker og behov, og de ansatte har både utdanningen og erfaringen som behøves for å utvikle produkter og løsninger du som kunde vil dra fordel av.

"De utviklingsressursene Alimenta har gjennom vår utviklingsavdeling i Norge er en stor fordel for våre kunder. Dette får vi glede av også i Danmark"

- Anders Mikkelsen, Kundeansvarlig Alimenta Danmark


Utveksling av innovasjon og erfaringer

Alimenta har kunder innen alle matvarekategorier, og vi bistår med utvikling av nye produkter og med optimalisering av eksisterende resepter. Erfaringene fra de forskjellige matvarekategoriene kan våre danske kunder dra nytte av på flere måter, blant annet i form av inspirasjon til nye produkter og konsepter. Dette gjelder også innenfor fisk og skalldyr, hvor norske produsenter er meget innovative og utvikler produkter som skiller seg ut.

Ønsker du å vite mer om hva Alimenta kan gjøre for din bedrift?

Ta kontakt med Anders Mikkelsen på +45 20280701.