Kvalitet hos AlimentaMattrygghet danner grunnlaget for kvalitet hos Alimenta. Vi setter strenge krav til våre produkter, og har jevnlige revisjoner fra både kunder, eksterne revisorer og Mattilsynet. Når du kjøper ingredienser gjennom oss skal du være trygg på at de oppfyller nødvendige krav og standarder.


Kvalitet i alle ledd

For at vi skal levere de beste ingrediensene er vi avhengig av kvalitet i alle ledd. Vi er stolte av å ha bygget en kultur der de ansatte både tar ansvar for og føler eierskap til kvalitet. Dette bidrar til at vi kan føle oss trygge på at våre høye kvalitetsstandarder til enhver tid opprettholdes.


Som leder for kvalitet i Alimenta jobber jeg egentlig med å bli mest mulig overflødig. Alle de ansatte skal ha mulighet og myndighet til å løse sine oppgaver, i tillegg til at de både får og tar ansvar. Gjennom å etablere gode rutiner knyttet til de ulike oppgavene sikrer man at alle krav ivaretas, så kunden kan være trygg på det vi leverer.

- Erik, leder for kvalitet i Alimenta


Lokaler skreddersydd for trygg produksjon

Våre lokaler på Frogner utenfor Oslo er skreddersydd til oss og det vi gjør. Vi har sett på hvilke utfordringer som kan oppstå i vår produksjon, og planlagt våre produksjonslokaler med utgangspunkt i dette. Resultatet er blant annet produksjonslokaler der hvert allergen har sitt eget rom. Rommene fungerer også som produksjonssone for de ulike allergenene, og kan vaskes og desinfiseres for seg. Tydelige allergensoner gjør at vi har kontroll på hele vareflyten, og bidrar til at kundene våre kan stole på at kvalitet er høyt prioritert hos Alimenta.

Våre sertifiseringer og medlemskap inkluderer:

  • GFSI-standarden FSSC 22000, samt kvalitetsstandarden ISO 22000
  • Sertifisert av Debio for økologisk import og produksjon
  • Medlem av Grønt Punkt

Våre leverandører danner grunnlaget for produktene vi leverer, og må gjennom de samme strenge kvalitetskravene som vi har satt til oss selv. Alle våre leverandører er kvalitetssikret innen mattrygghet, bærekraft & miljø og etisk handel.
Les mer om kvalitet hos Alimenta her.